Werkkosten Regeling


Sinds enige tijd is de overheid c.q. de belastingdienst overgegaan naar de werkkostenregeling (WKR), welke per 1 januari 2015 wettelijk verplicht is. Hierdoor zijn de regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel veranderd. Het voordeel is dat u als werknemer door deze regeling belastingvoordeel kunt behalen door een fiets via uw werkgever aan te schaffen.

Hoe werkt het? Uitleg met betrekking tot aankoop van een fiets. (formulier: Aanvraag voor aankoop fiets)

Het bedrag voor aankoop van een fiets dat onder het belastingvoordeel valt, kan door uw werkgever vastgesteld worden(bijvoorbeeld € 750,-). Een fietsverzekering kan ook gewoon meegenomen worden in deze werkkostenregeling, hetgeen ook geadviseerd wordt. Voorgenomen bedrag en de mogelijkheid van uw fietsverzekering werden ook onder de vorige regeling gehanteerd. Het werkt bijzonder eenvoudig. U vraagt  middels het aanvraagformulier voor" aankoop fiets met belastingvoordeel" toestemming aan uw werkgever om een fiets te kopen.
Nadat schriftelijk toestemming is gegeven zoekt u bij BikeShop Urk een fiets uit. BikeShop Urk stuurt de factuur naar uw werkgever (op naam van uw werkgever), maar nogmaals pas nadat u akkoord op uw aanvraag heeft gekregen.

Indien de prijs van de fiets meer bedraagt dan € 750,- (inclusief btw) dient u het bedrag boven de € 750,- zelf aan BikeShop Urk te voldoen. Verrekening met eventuele inruilfiets is ook mogelijk.

Voor het voorbeeldbedrag dat binnen de genoemde € 750,- valt zijn de volgende mogelijkheden om te betalen:

*   Inhouding van vaste bruto bedragen per maand
    (tot maximaal 36 termijnen, afhankelijk van afspraak in het bedrijf)

*   Inlevering van overuren

 

Uitgangspunten en bepalingen